* DORADZTWO * SZKOLENIA * NADZÓR *
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
W ZAKRESIE BHP, P.POŻ., POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH
m.in.
Liczba odwiedzin:

Na rynku od 2001 roku
7dni x 24h
Pogotowie BHP
601 86 44 22
  • Nadzór bhp, p.poż
  • Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy
  • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy
  • Szkolenia z zakresu bhp: wstępne i okresowe, w tym również dla pracodawców
  • Szkolenia p.poż oraz I pomocy dla wszystkich grup zawodowych
  • Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych (wyprodukowanych przed 2003r.)
  • Dostosowanie maszyn do wymagań zasadniczych. Ocena ryzyka dla maszyn i nadanie znaku CE
  • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz planów ewakuacyjnych
  • Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej - odbiorczych i okresowych
  • Prowadzenie "Kursu dla kierowców wózków widłowych oraz bezpiecznej obsługi butli gazowych w wózkach" (posiadamy dopuszczenie Akademii Urzędu Dozoru Technicznego)

Profesjonalna obsługa firm dzięki wieloletniemu doświadczeniu z organami nadzoru nad warunkami pracy w regionie konińskim

Wyróżniony przez Głównego Inspektora Pracy odznaczeniem za zasługi dla ochrony pracy
Wyrózniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej za rozwiązania techniczno-organizacyjne
zobacz
Polecane witryny
Ściągnij program do ewidencji czasu pracy